dimarts, 18 de desembre de 2018

Efectivament!!!, l'aigua del riu tenia sals dissoltes. Fem una cristal·lització.

Després de realitzar tots els mètodes de separació i obtenir aigua de riu sense contaminants sòlids, calia realitzar un procés de vaporització de l'aigua per comprovar la presència de sal.
El resultat ha estat sorprenent!!!

Aigua abans i després dels mètodes de separació.

Comprovem que conté sals dissoltes.